Rasmus
Willig

Kontakt

Copyleft

Design: Roedtator
Software: Indexhibit

Publikationsliste
Rasmus Willig

Monografier

Willig, R (2009). Umyndiggørelse. Et essay om kritikkens infrastruktur. København. Hans Reitzels Forlag.

Willig, R. (2007). Til forsvar for kritikken. København: Hans Reitzels Forlag.

Willig, R. (2006). Muligheder for kritik: Metodologiske studier : Ph.D. afhandling inden for programmet velfærdsstat og velfærdssamfund; nye vilkår i det 21. århundrede (1. udg.). (FS & Ph.D. afhandlinger; 49). Roskilde: Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter.

Tidsskriftartikler (internationale)

Willig, R. (2012): Grammatology of Modern Recognition Orders: An interview with Axel Honneth, i Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, Vol. 13, Nr. 1, 01.04. 2012, s. 145-149.

Willig, R. (2012): Recognition and Critique: An interview with Judith Butler,
i Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, Vol. 13, Nr. 1, 01.04.2012, s. 139-144.

Willig, Rasmus & Anders Petersen (2011): The demand for flexibility as a process of disenfranchisement, i Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, Vol. 12, Nr. 3, 2011, s. 343-362.

Willig, R (2011) De sociale kritikkers infrastruktur: Interview med sociolg Rasmus Willig, i Sociologisk Aabok. Vol 1-2, 2011, s. 3-11.

Willig, Rasmus (2011) Med kritikken som våben, i Sociologisk Aabok. Vol 1-2, s 13-18.

Willig, Rasmus (2009): Self-Realization Options: Contemporary Marching Order in the Pursuit of Recognition, i Acta Sociologica, nr.52(4), pp 350-364,

Willig, R. (2009): Critique with Anthropological Authority: A Programmatic Outline for a Critical Sociology, i Critical Sociology, nr.35(4), pp 509-519

Willig, R. (2004): Editorial. Acta Sociologica, 47(4), 1.

Dahl, H.M., Stoltz, P., & Willig, R. (2004): Recognition, Redistribution and Representation in Capitalist Global Society: An Interview with Nancy Fraser. Acta Sociologica, 47(4), 374-382.

Willig, R. & Petersen, A. (2004): Work and Recognition: Reviewing New Forms of Pathological Developments. Acta Sociologica, 47(4), 374-387.

Willig, R. & Petersen, A. (2002): An Interview with Axel Honneth: The Role of Sociology in the Theory of Recognition. The European Journal of Social Theory, 5(2)

Tidsskriftartikler (danske)

Willig, R (2009): Emancipation, i Social Kritik, nr.119, pp 62-69.

Willig, R & Boje, T.P. (2009): Redaktørernes forord, i Dansk Sociologi

Willig, R. (2009): Et sociologisk essay om den afmonterede kritik, i Dansk Sociologi

Willig, R. (2007): Den sociologiske fiktiveringsmetode og et nyt liberalt bistandsinitiativ. Kritik, (186), 82-85.

Willig, R. (2007): Til forsvar for kritikken. Dansk Pædagogisk tidsskrift, (4), 50-51.

Willig, R. (2007): Venstreorienteret kritisk sociologi?, Kritik, (186), 79-82.

Willig, R. (2007): Kritik af samtidens sociale patologier. Kritisk forum for praktisk teologi, (108), 49-60.

Willig, R., & Mathiesen, A. (2006). Pierre Bourdieu og Axel Honneth: Sociologisk og socialfilosofisk kritik af den anerkendte orden. Dansk Sociologi, 16(4), 8-23.

Willig, R., & Mathiesen, A. (2006). Redaktørernes forord. Dansk Sociologi, 16, 1-2.

Willig, R., Dahl, H. M., & Stoltz, P. (2005). Anerkendelse, omfordeling og repræsentation: Interview med Nancy Fraser. Kvinde, Køn og Forskning, (4), 7-16.

Willig, R., & Petersen, A. (2001). Et interview med Axel Honneth: Om sociologiens rolle i anerkendelsesteorien. Distinktion, (3), 55-73.

Willig, R & Petersen, A. (2001). Fra anomi til anerkendelse: Om den øgede fokusering på depressioner og stigningen I forbruget af antidepressiva, I Distinktion – et tidsskrift for samfundsteori, nr 3: 55-73.

Antologier/antologiartikler

Willig, R. & Pelle Kosbæk Sørensen (2010) Kritik som etik: Neoliberalt nysprog som umyndiggørelsesproces, i Pædagogers Etik. Red. Christian Aabro. København. BUPL

Willig, R, Danielsen, A., & Frydensberg, B. (2009). Om den kritiske praksis: Det kritisk valg mellem en deskriptiv og en normativ forskning, i (red.) Cecilie Thorslund & Mikkel H. Andersen, Kritikkens kogekunst. Books on Demand.

Willig, R., & Baussaro, M. (2009). Erneurung der Kritik. Axel Honneth im Gespräch. Frankfurt am Main. Campus Verlag

Willig, R. & Baussaro, M. (2009). Vorwort, in Erneurung der Kritik. Axel Honneth im Gespräch. Frankfurt am Main. Campus Verlag

Willig, R., & Hviid Jacobsen, M. (red.) (2008). Anerkendelsespolitik. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Willig, R., & Hviid Jacobsen, M. (2008). Indledning. I. Anerkendelsespolitik, s. 9-14. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Willig, R. (2006). Anerkendelsesbegrebets sociologisk semantik. I Willig, R., Petersen, A., Stampe Lund, H., & Schramm, M. (red.). Fordringen på anerkendelse. Århus: Forlaget Klim.

Willig, R., Petersen, A., Stampe Lund, H., & Schramm, M. (2006). Fordringen på anerkendelse. . Århus: Forlaget Klim.

Willig, R., Petersen, A., Stampe Lund, H., & Schramm, M. (2006). Indledning. I Stampe Lund, H. (red.). Fordringen på anerkendelse. Århus: Forlaget Klim.

Willig, R. (2006). Introduktion. I Honneth, A. (red.). Kamp om anerkendelse: Sociale konflikters moralske grammatik, s. 7-19. Købehavn: Hans Reitzel.

Willig, R. (2006). Jürgen Habermas og Axel Honneth: Kritikken af den illegitime magt. I Bagge Laustsen, C., & Myrup, J. (red.). Magtens Tænkere: Politisk teori fra Machiavelli til Honneth, s. 433-455. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Willig, R. (2006). Selvrealiseringsoptioner - vor tids fordring om anerkendelse, i Sociale Patologier, s. 13-37. København: Hans Reitzels Forlag.

Willig, R. (2005). Depression som funktionspatologi. I Petersen, A. (red.): Det svære liv: Om lidelse i den moderne kultur, s. 143-160. Århus: Århus Universitets forlag.

Willig, R., & Østergaard, M. (2005). Introduktion. I Willig, R., & Østergaard, M. (red.): Sociale Patologier, s. 7-12. København: Hans Reitzel.

Willig, R., & Østergaard, M. (red.) (2005). Sociale Patologier. København: Hans Reitzel.

Willig, R. (2004). Kritikkens Forfatning: Om muligheden for en gyldig kritisk sociologisk samtidsdiagnose. I Harbo, N. J. (red.). Det Gode Liv, s. 135-149. Århus: Forlaget Philosophia.

Willig, R., & Honneth, A. (red.) (2003). Behovet for anerkendelse. København: Hans Reitzel.

Willig, R. (2003). Introduktion. I Honneth, A. (red.). Behovet for anerkendelse: En Tekstsamling, s. 7-20. Hans Reitzel.

Anmeldelser

Willig, R. (2003). Anmeldelse: Diskursanalyse til debat.: Kritiske perspektiver på en populær teoretning. Dansk Sociologi, 14(1), 137-138.

Willig, R. (2003). Anmeldelse: Mod Strømmen: Kritiske essay om videnskab og samfund. Dansk Sociologi, 1/14, 137-138.

Avisartikler/fagblade (i udvalg)

Willig, R (2011) Revolutionær kritik er ikke en mulighed. Interview med Axel Honneth, i Dagbladet Information.

Willig, R (2011) Ranglister får alle til at løbe i samme retning, I Dagbladet Information.

Willig, R (2011) Børnepolitik er universitetspolitik, i Dagbladet Information.

Willig, R (2011) Akkrediteringer af akkrediteringer af akkrediteringer, i Dagbladet Information.

Willig, R (2011) Kritik kan være krig eller demokrati, i Dagbladet Information.

Willig, R (2011) Kritik- og trafikofre, i Dagbladet Information.

Willig, R (2010) Til forsvar for forskningsfriheden, i Politiken.

Willig, R (2010) Mcdonaldisering af offentlige institutioner og professioner, i Dagbladet Information.

Willig, R. (2009). Velkommen til stewardesseland, i Dagbladet Information.

Andersen, H., Bredsdorff, N., Bertilsson, M., Boje, T., Jørgensen, A., & Willig, R
(2009). Universitetet har fået et ''førstehold'', Politiken.

Willig, R. (2007, 25.08.2007). Kritik af samtidens musikalitet. Information.

Willig, R. (2007, 10.09.2007). Kritisk sociologi på anklagebænken. Information.

Willig, R. (2007, 06.11.2007). En tale om kritik: Pædagogikkens udviklingsmål: kritik som moralsk fremskridt. Århus Pædagoger.

Formidling: Radio (i udvalg)

Kulturkamp og samfundskritik,12. marts 2007 på P2

Hvor er den kritiske vagthund? 11 maj 2007 på P2

Behovet for anerkendelse, 17. januar 2007 på P1

Tabet af den store kritik, 17. september 2007 på P1

Fordringen på anerkendelse 02. december 2006 på P1

Dahls Duel: Rasmus Willig - syg eller rask?, 16. februar 2005 på P1