Rasmus
Willig

Kontakt

Copyleft

Design: Roedtator
Software: Indexhibit

Foredrag

Afvæbnet kritik

Foredraget tager udgangspunkt i bogen ”Afvæbnet kritik”, der er et resultatet af 7-8 år arbejde med at indsamle svar på kritik. Svarene er hentet fra lærer, sygeplejersker, politibetjente, socialrådgivere og pædagoger når de er gået til deres ledelse med kritik, eller når ledelsen er gået til deres ledelse med kritik – for der er som bekendt mange ledelseslag i dag. Bogen analyserer de bagvedliggende strukturelle årsager til svarene, og analysen er skræmmende, enkel og desværre overbevisende. Svarene producerer markant dårligt psykisk arbejdsmiljø og er med til at anskueliggøre en historisk udvikling fra flexicurity over flexploitation til flexisme. Fra en kritiske attitude over en positiv til en robust og resilient attitude. Eller som en medvirkende sagde under bogens tilblivelse: ”Før havde vi medbestemmelse, så kom vi på medhør og nu skal vi bare være medgørlige”.

Kontaktoplysninger for booking, Rasmus Willig, mail: willig[snabel-a]ruc.dk eller tlf.: 40281554

Hvad skal vi svare?

Hvordan bevæger vi os fra en velfærds- over en konkurrencestat til en bæredygtig stat? Tiden er ved at løbe ud, når det drejer sig om klima- og biodiversitetskrisen, og vores børn og unge spørger os: “Hvorfor gør I ikke noget? I vidste det jo godt, så hvorfor fortsætte i en ødelæggende konkurrencestatstænkning?” Foredraget tager udgangspunkt i bogen Hvad skal vi svare?, som jeg har skrevet sammen med den norske professor Arne Johan Vetlesen. Den beskriver, hvordan vi er blevet fanget i en fuglekøje. Fuglekøjer var en jagtteknologi, der blev forbudt for mange år siden, men som i dag kan bruges som et billede på, hvordan vi er blevet fanget i konkurrencestaten. Analysen viser, at der er en klar sammenhæng mellem de mange, som bliver udbrændt i en mere stresset konkurrence, og at vi forbruger de sidste fossile brændstoffer. Fagforeninger og arbejdsgivere står overfor en ny opgave, men hvordan skal de løse den?

Kontaktoplysninger for booking, Rasmus Willig, mail: willig[snabel-a]ruc.dk eller tlf.: 40281554

Positivitetsfascisme på fremmarch

Positiv tænkning, positiv psykologi og lykkeforskning er på fremmarch overalt. Det handler om ”at se muligheder i stedet for begrænsninger”, eller være mere ”løsningsorienteret i stedet for at hænge sig i det som ikke fungerer”. Det nye mantra er, at det er bedre at se positivt i stedet for negativt på tingene. Det skulle gøres os mere galde og mere effektive. Problemet er imidlertid at meget af tankegodset fra positiv tænkning og positiv psykologi kan sammenlignes med fascismen. Alle skal marchere i sammen takt. De som er negative skal sorteres fra og har ikke noget at gøre i den nye verden. Et provokerende og ”negativt” indlæg med horrible eksempler fra den glade konsulent og coachingindustri.

Kontaktoplysninger for booking, Rasmus Willig, mail: willig[snabel-a]ruc.dk eller tlf.: 40281554

Fra Samfundskritik til selvkritik

Flere nulevende sociologer og filosoffer mener at ”dampen er gået af samfundskritikken”, eller den er blevet ”tandløs” eller ligefrem er ”reduceret til nostalgi”. ”Det ikke længere samfundets skyld, men min egen skyld”. Sådan er der flere som tænker og det betyder at den traditionelle samfundskritik er blevet til selvkritik. Nu er det ikke længere de herskende klasser som anklages for samfundets uretfærdigheder, men de enkelte individer, som ikke er selvansvarlige og som ikke kan forvalte deres talenter, færdigheder eller evner. Foredraget sætter ord på, hvordan der er sket en u-vending af kritikken og hvilke konsekvenser det får for både samfund og individ.

Kontaktoplysninger for booking, Rasmus Willig, mail: willig[snabel-a]ruc.dk eller tlf.: 40281554

Netværks-, risiko-, oplevelses- eller projektsamfund?

Hvilket samfund lever vi i? Der findes et hav af sociologiske samtidsdiagnoser og alle synes at kunne sætte deres diagnoser på én succesformel, der kan beskrive samfundets indretning og kurs. Diagnoserne har alle haft succes, men de vidner også om en stor uenighed om, hvordan de moderne vestlige kapitalistiske samfund skal beskrives. Først var det industri- og klassesamfundet, og nu måske informationssamfundet eller vækstsamfundet? Hvad holder disse samfund sammen og hvilke konflikter avler de? Foredraget giver en indføring i deres forskellige sociologiske beskrivelser og diskuterer, hvilke samfundstypologier som er de mest dominerende for vores tid.

Kontaktoplysninger for booking, Rasmus Willig, mail: willig[snabel-a]ruc.dk eller tlf.: 40281554

Anerkendelsessamfundet

Anerkendelsesbegrebet har sneget sig ind alle steder. I familie- og i arbejdslivet, men hvorfor er det blevet så centralt et begreb? Rasmus Willig har læst hos Prof. Axel Honneth, der i dag regnes for at være den ledende figur indenfor den såkaldte Frankfurterskole. Skolen er berømt for udviklingen af den såkaldte kritisk teori og sine skarpe og kritiske diagnoser af samfundets udviklingstendenser. Prof. Axel Honneth har i dag udviklet den mest avancerede anerkendelsesteori. Rasmus Willig har redigeret og skrevet introduktioner til Honneths bøger på dansk og vil i foredraget introducere Honneths anerkendelsesteori og diskutere den i forhold til andre teorier og så forskellige fænomener som X-factor, Jagtvej 69 og flygtningelejrer.

Kontaktoplysninger for booking, Rasmus Willig, mail: willig[snabel-a]ruc.dk eller tlf.: 40281554

Kritik og demokrati

En velfungerende kritisk debatkultur er demokratiets rygrad, men der er flere nye kampzoner som tyder på, at presset på den fri og kritisk debat er under pres. På den ene side kommer der flere og flere wiki-fænomener, som Wikileaks og Workileaks og på den anden side forsøger multinationale virksomheder, at bremse information der kunne skade deres forretning. Der er måske tale om en ny type af markedscensur, der kan være til fare for den frie og kritiske debat. Foredraget introducerer de nye kampzoner og illustrerer, hvordan kritik som en særlig moralsk værdi rejser fra afsender til modtager.

Kontaktoplysninger for booking, Rasmus Willig, mail: willig[snabel-a]ruc.dk eller tlf.: 40281554

Piktokritik! Hvad er det?

Rasmus Willig har lavet piktogrammer, dvs. en slags vejskilte for, hvordan samfundskritik rejser fra A til B. Nogle gange kolliderer kritiske argumenter mod hinanden, andre gange kommer de på afveje og i visse tilfælde møder de en spin-doktor og blevet helt afmonteret. Kan du huske den plakat der hang i alle klasselokaler når man skulle lærer at begå sig i trafikken og skulle lære alle trafikskilte? Piktokritik går ud på det samme. Skilte for hvordan protest og samfundskritik og andre kritikgenre leder til konflikt, forandring og retfærdighed. Få et indblik kritikkens infrastruktur på www.piktokritik.dk

Kontaktoplysninger for booking, Rasmus Willig, mail: willig[snabel-a]ruc.dk eller tlf.: 40281554