Rasmus
Willig

Kontakt

Copyleft

Design: Roedtator
Software: Indexhibit

Uddannelse & tillidsposter

C.V. Rasmus Willig (f. 1973)

Tillidsposter

2011-2012 · Redaktionsmedlem af Tidsskriftet Dansk Sociologi
2003-2011 · Formand for Dansk Sociologiforening
2010-2012 · Medlem af rektoratets udviklingsgruppe af nye kandidatuddannelser
2009-2011 · Medlem af Dansk Sociologforenings Forskningsudvalg
2009 · Medlem af Rektoratets Tænketank. Roskilde Universitet
2009 · Medlem af Djøf’s Universitetsudvalg
2002-2004 · Medlem i Redaktionen af Dansk Sociologis Forlag.
2001-2003 · Ph.d.-repræsentant i bestyrelsen for Forskerskolen Vældfærdsstat og forskellighed
2001-2002 · Medlem af Ph.d. repræsentantskabet på Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenternn

Uddannelse og stillinger

2011 · Kursus i DM regi: Fra kollega til chef
2011- · Ph.d. Vejleder for to stipendiater, samfinansieret af DM og BUPL
2010- · Fast skribent for Dagbladet Information.
2010-2012 · Studieleder for Socialvidenskab. Institut for Samfund og Globalisering. Roskilde Universitet
2009 · Lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
2006 · Adjunkt ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitet
2006 · 2 årigt Post Doc. fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.
2006 · Ph.d. ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitets
2005 · Leder af Forskningsgruppen Kritisk Sociologi, København
2009 · Medlem af forskningsgruppen Citizenship, Democratic Participation and Civil Society (CIPACI)
2006-2007 · Medlem af forskergruppen: Social Retfærdighed og Magt v. Institut for samfund og globalisering, RUC
2004 · Gæsteforsker på Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main. Deltager i Axel Honneths Forschungskolloqqium, Johann W. Goethe Universität. Institut für Philosophie, Frankfurt am Main.
2002 · Ph.d. stipendiat v. Institut for samfundsvidenskab & Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter.
2002 · Cand. Scient. Soc. fra Aalborg Universitet
2000-2001 · Deltager i Axel Honneths Forschungskolloqqium, Johann W. Goethe Universität. Institut für Philosophie, Frankfurt am Main
2001-2003 · Medlem af Nordisk Sommer Universitets repræsentantskab
2000 · Tyskkursus på Goethe Institut, Frankfurt am Main
1998 · Bachelor i administration og samfundsfag
1993 · Sproglig student fra Silkeborg Amtsgymnasium
1990 · Graduated from Jefferson City 4A Highschool, Missouri, U.S.A.
1989 · 9 Klasse afsluttet på TH Langs skole, Silkeborg
1987 · Maryland Juniorschool, Maryland, U.S.A.